Onderhoud doorheen belgië

Wij bieden het onderhoud aan van diverse brandbestrijdingsmiddelen zoals brandblussers*, haspels, hydranten, branddetectie, noodverlichting, branddeuren, RWA,…
Ook voor de niet door ons geplaatste toestellen of installaties voeren wij keuringen uit.

Al onze keuringen worden volgens de vigerende normen/wetgevingen uitgevoerd en u ontvangt een geldig keuringsbewijs. Op deze manier bent u er dan ook zeker van dat alles correct gekeurd is.
Steeds meer verzekeringsmaatschappijen vragen de bewijzen van een jaarlijks onderhoud op hierdoor is het dus van cruciaal belang om de juiste partner te hebben voor uw onderhoud.

  • NBN S21-050 – par. 4
  • KB 28/03/2014

Het wordt de verantwoordelijke persoon of zijn vertegenwoordiger aanbevolen om met regelmatige tussenpozen routinebeschouwingen uit te voeren op de draagbare brandblussers om zich ervan te vergewissen dat iedere brandblusser:

  • Zich op de aangegeven plaats bevindt;
  • Goed zichtbaar en bereikbaar is;
  • Voorzien is van een passende en leesbare gebruiksaanwijzing, die naar buiten is gericht;
  • Kennelijk niet beschadigd is;
  • Indien deze met een drukmeter is uitgerust, de naald in de groene zone heeft staan;
  • Wel degelijk voorzien is van veiligheidszegels en dat deze bovendien niet verbroken zijn.

De verantwoordelijke persoon moet – in voorkomend geval – maatregelen nemen met het oog op een corrigerende actie.

De schouwingen moeten ten minste om de drie maanden en bij voorkeur maandelijks worden uitgevoerd.

Indien de omstandigheden dit vereisen, moet de schouwingsfrequentie worden verhoogd.

Volgens het KB van 28/03/2014 (Art. 25 – 8°) dient de data van de controles en de onderhoudsbeurten van de beschermingsmiddelen tegen brand, evenals de vaststellingen gedaan tijdens deze controles geregistreerd te worden in een logboek.

Herbeproevingen

U kan bij ons terecht voor de druktesten van:
CO2-flessen
Ademluchtflessen
Duikflessen
Propaanflessen voor warme luchtbalonnen

Wij voeren intern de herbeproevingen uit in samenwerking met een erkende keuringsinstantie. U krijgt dan ook telkens een geldig keuringsbewijs na uw herbeproeving. U kan eveneens bij ons terecht voor de hervulling van uw CO2-toestel.

Verhuur

Wij verhuren onze toestellen voor al uw noden: van een groot evenement tot een plaatselijk tuinfeest.
Wij helpen u het juiste aantal brandbestrijdingsmiddelen te bepalen zodat u wettelijk in orde bent, hoe groot of hoe klein uw evenement mag zijn.

Lease

Onze toestellen kunnen ook geleased worden. Dit houdt in dat u de toestellen niet aankoopt maar jaarlijks aan ons huurt en ook jaarlijks door ons een onderhoud krijgen.
Vraag ons gerust naar meer informatie over een leasingcontract.